BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nesrin ORCEN
DENİZ BÖRÜLCESİ (SALİCORNİA EUROPAEA)'NİN BESLENMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
 
Tuzluluk, dünyamızda verimli tarımı tehlikeye atarak besin ürünlerinin üretimini önemli düzeyde kısıtlayan çevresel stres faktörlerinden birisidir. Dünyadaki ekili alanların yaklaşık% 25'i tuzludur. Tuzlu topraklarda ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, üreticiye ekonomik yönden büyük yarar sağlayacaktır. Halofit bitkiler değişik tuzlu toprak koşulları altında veya tuzlu sular ile sulama yapıldığında büyüme ve gelişme potansiyeline sahipler. Deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen, gıda adayı olarak bilinen bitkilerdendir. S. europaea'nın (syn .: S. herbacea) oksidatif stres, inflamasyon, diyabet, astım, hepatit, kanser ve gastroenterite karşı sağlığa birçok faydasının olduğunu bildirmiştir. Salicornia türlerinin tohumlarının bileşiminde % 26-33 ham yağ ve % 30-33 ham protein bulunmaktadır. Deniz börülcesi tohumlarından elde edilen yağ, diğer yağ bitkilerine göre iyi kalitede, doymamış yağ asidi yaklaşık % 87-88 ve doymuş yağ asidi % 12-13 arasındadır. Etli Salicornia bitkileri tarihsel olarak yenilebilir amaçlar için kullanılmıştır. Tansiyon hastalarının kullanımı için üretilmiş tuzun elde edildiği bitki olan Salicornia, hâlihazırda az bilinen ve az tüketilen (genellikle taze salata olarak) doğal bir kaynak konumundadır, oysa insan besini olarak yüksek potansiyele sahip bir bitki durumundadır. Bu derleme, deniz börülcesi yetiştirilmesi, beslenme özellikleri (insan ve hayvan yemi olarak) ve diğer ekonomik kullanımlara vurgu yaparak Salicornia cinsi hakkında en son bilgileri içermektedir.

Anahtar Kelimeler: salicornia, yağ asidi, tuzluluk 


Keywords: