BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nesrin ORCEN
DENİZ BÖRÜLCESİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE KUM-PERLİT KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİYESİNİN ETKİSİ
 
Tuzlu toprakların ıslahı dünya üzerinde pek çok araştırmanın amacı haline gelmiştir. Toprak tuzluluğunun giderilmesi için pek çok teknik kullanılmaktadır. Bu kullanılan tekniklerden biri de “Yeşil Teknoloji” olarak adlandırılan fitoremediasyondur. Bu teknik topraktan tuz, ağır metal gibi toprak kirliliğini toplayabilme (sömürme) kapasitesine sahip özel bitkilerin kullanılmasını kapsamaktadır. Dünya yüzeyinde bulunan alanların yaklaşık % 6’sı tuzluluk sorunu ile karşı karşıyadır. Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmaktadır. Halofit bitkiler tuzlu topraklarda veya tuzlu sulama suyu kullanıldığında bile büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptirler. Tuzlu topraklarda ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, üreticiye ve ülkemize ekonomik yönden büyük yarar sağlayacaktır. Deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen bitkilerdendir. Bu çalışmanın amacı farklı kum-perlit karışım oranının ve tuz seviyesinin deniz börülcesinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma için 5 farklı kum-perlit karışım oranları (% 0, 25, 50, 75, 100) ve 4 farklı tuz (NaCl) seviyesi (0-200-400-600 mM) kullanılmıştır. Yaş ağırlıkları, gövde (sürgün) boyu, gövde çapı belirlenerek, elde edilen verilerin varyans analizleri (ANOVA) üç tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları deniz börülcesinin’in 600 mM tuz seviyesine kadar dayanıklı olduğunu, fakat 200 mM tuz seviyesinde optimum büyüme gösterdiğini ortaya koymuştur. 200 mM NaCl ve %100 perlit içeren yetiştirme ortamında S. perennis bitkisine ait en yüksek nod uzunluğu, yan sürgün sayısı, kök uzunluğu değerleri elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, deniz börülcesi tarımı ile tuzlu toprakların ıslahının mümkün olabileceği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sarcocornia, nod uzunluğu, yan sürgün sayısı, kök uzunluğu 


Keywords: