BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma HELVACIOĞLU
DENEYSEL EGZERSİZ MODELİNDE KREATİN MONOHİDRAT DESTEĞİNİN TESTİS VE SPERM MORFOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Sağlıklı olmak için ya da profesyonel amaçlı yapılan egzersizlerde, egzersizin düzenli yapılması ve yoğunluğu kadar beslenmenin de önemli etken olduğu kabul edilmektedir. Bu durum egzersizlerde atletik performansı güçlendirmek için destek ürünlerine olan ilgiyi artırmaktadır. Bu destek ürünlerinden kreatin monohidrat kullanımı yasal olarak kabul edilen ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılan performans arttırıcıdır. Bu noktada egzersizin türü ve yoğunluğu bile oksidatif stresi etkilerken performans artırıcı ajanların kullanılmasının bu strese olan etkisi dikkate alınmalıdır. Bu amaçla çalışmamızda orta yoğunluktaki egzersiz modelinde, kullanılan kreatin monohidrat desteğinin testislere ve spermatogenez sürecine olan etkisinin yapısal düzeyde incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmada 20 adet 8 aylık erişkin, 250-300 gram ağırlığında erkek Wistar albino sıçanlar kullanılarak 4 grup oluşturuldu. Gruplar; Grup 1: Sedenter grup (n=5), Grup 2: Sedenter ve Kreatin monohidrat uygulanan grup (2g/kg kreatin monohidrat, n=5), Grup 3: Egzersiz grubu (n=5), Grup 4: Egzersiz + Kreatin monohidrat (2g/kg kreatin monohidrat, n=5) grubu olarak belirlenmiştir. Grup 3 ve Grup 4 deneklerine 1 ay boyunca haftada 5 gün ilk 5 dk 7m/dk hızda, ikinci 5 dk 10m/dk hızda ve son 20 dakika 15 m/dk hızda 0° derece eğimde 30 dakika süreyle orta şiddette koşu egzersizi uygulandı. Denekler son egzersizden 48 saat sonra genel anestezi altında sperm örnekleri ve testis dokuları alındıktan sonra sakrifiye edildi. Alınan testis dokuları ve sperm örnekleri ışık mikroskobik olarak değerlendirildi. Egzersiz sırasında kullanılan kreatin monohidrattın kullanılan dozda testis ve sperm morfolojisinde hasara neden olmadığı görülmüştür. Sperm sayılarında yapılan değerlendirmede Kreatin monohidrat uygulanan gruplarda sperm sayılarında azalma belirlenmiştir. Bu bulgu istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır ancak azalmanın nedeni bu yöntemle açıklanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kreatin Monohidrat, Spermatogenez, Egzersiz, Testis, Sperm, Işık Mikroskop 


Keywords: