BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tayfun GÖKTAŞ
DENEYSEL EGZERSİZ MODELİNDE KREATİN MONOHİDRAT DESTEĞİNİN OKSİDAN STRES ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Düzenli ve bilinçli, tekrar eden egzersiz aktivitesinin, obezite, kalp-damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve yaşlanmanın neden olduğu çeşitli koşullara iyileştirici etkisi bilinmektedir. Sağlıklı olma isteği atletik performansa yönelik eğilimi artırmakla birlikte sporcu destek ürünlerine olan ilgiyi de yoğunlaştırmaktadır. Kreatin monohidrat gibi yaygın kullanımı olan destek ürünleri, egzersiz sırasında artan enerji ve performans ihtiyacına karşı dayanıklılığı destekler. Ancak böbrekler üzerinde oluşturduğu etkiler tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bu amaçla çalışmada, egzersiz modelinde kreatin monohidrat desteğinin, yapısal ve total antioksidan seviyesi üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Araştırmada, 20 adet 8 aylık erişkin, 250-300 gram ağırlığında erkek Wistar albino sıçan kullanılarak 4 grup oluşturuldu. Grup 1: Sedenter grup (n=5), Grup 2: Sedenter ve Kreatin monohidrat uygulanan grup (2g/kg kreatin monohidrat, n=5), Grup 3: Egzersiz grubu (n=5), Grup 4: Egzersiz + Kreatin monohidrat (2g/kg kreatin monohidrat, n=5) grubu olarak belirlenmiştir. Grup 3 ve Grup 4 deneklerine 1 ay boyunca haftada 5 gün ilk 5 dk 7m/dk hızda, ikinci 5 dk 10m/dk hızda ve son 20 dakika 15 m/dk hızda 0° derece eğimde 30 dakika süreyle orta şiddette koşu egzersizi uygulandı. Denekler son egzersizden 48 saat sonra genel anestezi altında böbrek dokuları alındıktan sonra sakrifiye edildi. Alınan dokular mikroskobik olarak değerlendirilirken, deneklerden alınan plazma örneklerinde total oksidan ve antioksidan stres parametreleri değerlendirildi. Sonuç olarak ışık mikroskopla yapılan değerlendirmede kreatin monohidrat uygulanan gruplarda ağırlıklı olarak sklerotik görünümlü glomerüllerin varlığı izlendi. Plazmadan alınan örneklerde TAS ve TOS değerlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değişim izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Kreatin Monohidrat, Böbrek, TAS, TOS, Mikroskobi 


Keywords: