BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KARŞILAŞILAN AŞIRI KİLOLUK VE OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN ROLÜ
 
Erken çocukluk döneminde başlayan ve ilerleyen süreçlerde de yeni sorunları beraberinde getiren çocukluk çağı fazla kiloluluk ve obezite sorunu küresel boyutlara ulaşmış durumdadır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk çağı obezitesindeki katlanarak ilerleyen hızlı artış beraberinde ilerleyen yaşta ve çocukluk çağında görülebilecek diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık gibi risklerin artmasına da yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü erken yaşta görülen kronik hastalıklarda artışlar yaşandığına ve global bir sorun haline geldiğine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelen çocukluk çağı fazla kiloluluk ve obezite sorununun halk sağlığı kapsamında ele alınmasının ve bu bağlamda özellikle halk sağlığı çalışanlarının aktif rol almasının önemli olduğu görülmektedir. Bu sorun sağlığın geliştirilmesi, yükseltilmesi ve sürdürülmesinde önemli görev ve sorumlulukları olan; okul sağlığı ve aile sağlığını içine alan halk sağlığı hemşirelerinin öncelikleri arasında yer almaktadır. Hem birey hem aile hem de toplum sağlığını etkileyen bu sorunun halk sağlığı hemşireliği kapsamında bütüncül değerlendirmeyi gerektirmektedir. Özellikle primer koruma kapsamında müdahaleler yapabilmek adına çocukluk çağı fazla kiloluluk ve obezite sorununun temelinde yatan ve besleyen faktörlerin yapılacak erken taramalar ve ilişkili çalışmalar ile belirlenmesi oldukça önemlidir. İlişkili olduğu ön görülen faktörlere yönelik de (beslenme, fiziksel aktivite vb.) ileriye yönelik ya da vaka kontrol çalışmaları yapılması, çalışmalar sonucunda da eğitimler ile hem birey hem ailelerin desteklenmesi gerekli görülmektedir. (ORCID ID: 0000-0001-6577-251X)

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Obezite, Çocuk, Halk Sağlığı Hemşiresi 


Keywords: