BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet Tarık ERGÜVEN, Ingo Froböse
BİR ALMAN ZAYIFLAMA PROGRAMI “TURBO METABOLIZMA PRENSIBI’NIN” TÜRKIYE’DE DENENMESI
 
Amaç: Türkiye’de insanlar büyük oranda aşırı kilo ve obeziteye yakalanmış durumdadırlar; örneğin bu durum, güncel olarak kadınların %70,7’sinde görülmektedir ve bu eğilim giderek artmaktadır. Almanca konuşulan ülkeler için geliştirilmiş ve başarı ile uygulanan bu zayıflama programı, kültüre özgü faktörlerin zayıflama programı üzerindeki etkisini tespit edip Türkiye’de denenerek, bu programın aslında uygulanabilirliğini ve hayata geçirilebilirliğini belirlemektir. Yöntem: Turbo-Metabolizma zayıflama programı 30 kişilik bayan denek grubu oluşturularak, kültüre özgü çevresel koşullar altında uygulamalı çalışma (intervention study) pre-post single group design şeklinde Türkiye’de (İstanbul’da) denenmiştir. Araştırma için önemli parametreler değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmalar esnasında, örneğin vücut ağırlığında 88,2 ± 16,0 kg’dan 82,5 ± 16,0 kg’a (- 5,70 kg) anlamlı gerileme (z = -2.371, p = .018) ya da %6,4 azalma, beden kitle indeksinde (BKİ) 33,45 ± 3,61 kg/m2’den 31,24 ± 3,73 kg/m2’ye (- 2,21 kg/m2) anlamlı gerileme (z = -2.366, p = .018) ya da %6,4 azalma ve yine bel çevresinde 103,7 ± 9,6 cm’den 92,9 ± 9,6 cm’ye (- 10,8 cm) anlamlı gerileme (z = -2.371, p = .018) ya da %10,4 azalma gerçekleşmiştir. 30 denekten sadece ortalama 7,62 ± 4,94’ü kontrollü hareket uygulaması çalışmalarına ve yine ortalama 15,25 ± 5,37 denek ise beslenme çalışmalarına katılmıştır. 26 hafta sonra Drop-out (ayrılma/bırakma) %77 oranında gerçekleşmiştir (23 kişi). Sonuç: Uygulama araştırmasının sonuçlarının ortaya koyduğu üzere bu program zayıflama tedavisinde etkindir. Hedef grubun beklentileri, ilgileri ve sevdiği şeyler gibi kültüre özgü değerler göz önünde tutularak konseptin içeriksel bakımdan düzenlenmesinde, uygulanması ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Böylelikle bir yaşam değişikliği programı olan bu program/turbo metabolizma sürdürülebilir olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Egzersiz, Zayıflama Programı, Diyet, Obezite, Kültür, Türkiye 


Keywords: