BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Canan ASAL ULUS, Levent BAYRAM, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN, Sümeyye ÖZGÜN
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME DAVRANIŞLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ
 
Bu çalışmanın amacı Beslenme ve Diyetetik ve Bölümü öğrencilerinin beslenme davranışlarının ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmaya 21,53 yaş ortalamasında 76 kadın ile 21,64 yaş ortalamasında 34 erkek olmak üzere toplam 110 Beslenme ve Diyetetik ve Bölümü öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların genel bilgilerini ve 24 saatlik (1440 dakika) beslenme durumlarını belirlemek için anket uygulanmıştır. Fiziksel aktivite durumlarını belirlemek için Fiziksel Aktivite Saptama Formu uygulanarak 24 saat üzerinden aktivite (uyku, tv seyretme, alışveriş yapma, yürüyüş yavaş vb.) faktörü hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 26.00 istatistik programı kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre çalışmaya katılanların %52,72’si vitamin ya da mineral desteği almaktadırlar. Öğrencilerin %35,45’i günde sadece bir öğün beslenmektedirler. Öğrencilerin yemeyi en çok tercih ettikleri öğünün akşam, en az tercih ettikleri öğünün ise öğle olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%42,85) yemek yemeye zamanları olmadıklarından öğün atladıklarını belirtmişlerdir. Kadın öğrencilerde günde iki ara öğün tüketenlerin oranının (%51,31) diğerlerine göre yüksek olduğu, erkek öğrencilerde ise günde bir ara öğün tüketenlerin (%42,43) ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. Ara öğünlerde de öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%20,75) yiyecek olarak kurabiye, kek, bisküvi grubunu tükettikleri görülmektedir. Çay, yumurta, zeytin, domates, salatalık, peynir gibi yiyeceklerden oluşan kahvaltı türünü kadın öğrencilerin (%64,48) erkek öğrencilerden (%44,11) daha fazla tercih ettikleri görülmüştür. Fast food tarzı (ekmek arası döner, patates kızartması, sandviç, hamburger, ekmek arası köfte gibi) yiyeceklerin akşam öğününde (%25,45), öğle öğününe (%12,73) göre daha yüksek oranda tercih edildiği tespit edilmiştir. Fiziksel aktivite durumları bakımından öğrencilerin çoğunluğunun (%43,8) orta düzeyde fiziksel aktivite içinde oldukları bulunmuştur. Hem kadın (%44,18) hem de erkek (%43,34) öğrencilerin yoğunluklu olarak orta aktivite düzeyinde PAL değerlerine sahip oldukları görülmektedir Hafif fiziksel aktivite düzeyinde kadınlar, ağır fiziksel aktivite düzeyinde ise erkekler oransal üstünlük sağlamaktayken, orta fiziksel aktivite düzeyinde kadın ve erkek öğrencilerin oranlarının birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. (ORCID ID: 0000-0002-6000-229X)

Anahtar Kelimeler: Beslenme Durumu, Besin Ögeleri, Üniversite Öğrencileri, Öğrenci Beslenmesi, Öğün, PAL, Egzersiz 


Keywords: