BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Beyzanur ÇAMLIBEL, Nazan TOKATLI DEMİROK
BESLENME TEMELLİ EĞİTİCİ MOBİL VE VİDEO OYUNLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Yetişkinlikte görülen birçok hastalığın temelinde yetersiz veya dengesiz beslenme davranışları yer almaktadır. Bu davranışlar genellikle çocukluk döneminde kazanılmakta ve hayatın geri kalanında da devam etmektedir. Sağlıklı bir toplumun oluşturulabilmesi için çocukluk döneminden başlayarak sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi önemlidir. Beslenmeye dayalı davranış değişikliğinin gerçekleştirilmesinde ise etkili yollardan biri beslenme eğitimidir. Son yıllarda, bu eğitimler için yenilikçi bir yaklaşım olarak bilgisayar ve mobil oyunlar kullanılmaya başlanmıştır. Geleneksel eğitim metotlarının dışına çıkılarak eğitici oyunlar aracılığıyla çocuklara gerçek hayatın bir simülasyonu sunulur. Böylece tasarlanan çeşitli karakterler, oluşturulan hikayeler, yapılması gereken çeşitli görevler ve atlanması gereken seviyeler ile çocukların beslenmeye yönelik bilgi düzeyi ve davranışları üzerinde istenilen yönde bir değişimin olması amaçlanır. Beslenme alışkanlıklarına yönelik pozitif bir değişikliğin gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgiler, tasarlanan video ve mobil oyunlarla bir bütün haline getirilir ve çocukların bu bilgileri sıkılmadan öğrenebilmeleri için motivasyon sağlar. Günümüz teknolojisi ile ulaşılabilir ve interaktif bir eğitim ortamı sunan oyunlar, ilgi çekici ve eğlenceli içerikleriyle eğitimde devamlılığın sağlanmasına katkı sağlarken; tasarlanan oyunların çocukların uzun süre ekran başında zaman harcamasına neden olmayacak ve uygunsuz içerikler barındırmayacak bir tasarıma sahip olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Çalışmalar, beslenme bilgisi ve davranışları başta olmak üzere genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzının kazanılması amacıyla geliştirilen mobil ve video oyunlarının çocuklara yönelik hazırlanan eğitimlerde önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Eğitimi, Eğitici Oyun, Çocuk 


Keywords: