BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bekir Barış CİHAN
BESLENME OBEZİTE TOPLUM SAĞLIĞI VE SPOR
 
Öz: Çağımızda yaşam koşulları insanları daha az hareket eder duruma getirmektedir. Bireylerin harcadıklarından çok aldıkları enerji, hareketsiz yaşam sonucu vücut yağ kitlesinde artışa ve şişmanlığa yol açmaktadır. Günümüzde yaşam kalitesini arttırarak yaşamak, uzun yaşamak kadar önemli bir konu haline gelmiştir. Sağlıklı yaşlanmak ve yaşa bağlı oluşabilecek sağlık risklerini çeşitli yöntemlerle en aza indirebilmek için temel etkenler beslenme ve fiziksel aktivitedir. Dünya nüfusunun %60’ının yeterli fiziksel aktivitede bulunmadığı düşünülmekte ve özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yetişkinlerin yaşamlarının daha hareketsiz olduğu bilinmektedir. İnsanlar için çocukluk ve genç erişkinlik dönemi kişilere fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması ve yaşam boyu devam ettirilmesi için en uygun dönemdir. Bu denli önemli bir olgu olan beslenme obezite toplum sağlığı için araştırmamızda derleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalar; DergiPark, Pubmed, Google Akademik, Web of Science veri tabanları kullanılarak taranmıştır. Arama sırasında “beslenme”, “obezite” ve “toplum sağlığı”, anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Beslenme, obezite, toplum sağlığı ile ilgili yapıyı inceleyen çalışmalar derlemeye dahil edilmiştir. Sonuç olarak, obezitenin en önemli nedenlerinden olan sağlıksız beslenme ve hareket yetersizliği, tütün kullanımına bağlı meydana gelen sağlık sorunlarından sonra önlenebilir ölümlerin ikinci en sık nedeni olduğu belirlenmiştir. Toplumun obezite ile mücadelede sağlıklı beslenme bilgi konusunda düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltmak oldukça önem arz etmektedir. Çalışmanın alana fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Obezite, Toplum Sağlığı, Spor 


Keywords: