BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esma ETYEMEZ, Müjgan ÖZTÜRK
BESLENME EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA BESİN TÜKETİMİNİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARINI ETKİLİYOR MU?
 
Bu araştırma, beslenme eğitiminin, beslenme durumuna ve alışkanlıklarına, beslenme bilgi düzeyine ve antropometrik ölçümlere olan etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Farklı iki okuldan 8-10 yaşlarında 39 kız, 40 erkek toplam 79 öğrenci seçilmiş ve bir okuldan 40 öğrenciye 10 haftalık beslenme eğitimi verilmiştir. Çocukların genel bilgilerini, beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını belirlemek amacıyla eğitim öncesi ve sonrası anket uygulanmış, 3 günlük besin tüketimi alınmıştır. Beslenme eğitimi alan ve almayan öğrencilerin eğitim öncesi beslenme bilgi puanı ortalamaları sırasıyla 8.70±2.65 ve 9.67±2.61(p>0.05), eğitim sonrasında ise sırasıyla 8.68±2.70 ve 7.59±2.26 olarak bulunmuştur (p<0.05). On haftalık süre sonunda eğitim alan öğrencilerin beslenme bilgi puanlarının eğitim almayan öğrencilerden anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05). Hem eğitim alan hem de eğitim almayan bireylerde günlük tüketilen öğün sayısı ve öğün atlama durumunun eğitim öncesi ve eğitim sonrasında benzer olduğu bulunmuştur (p>0.05). Eğitim öncesi ve eğitim sonrası besin tüketim sıklıkları incelendiğinde, eğitim öncesi her iki grubun da süt, ve süt ürünleri, kırmızı et ve ürünleri, tavuk, balık, kurubaklagil ve yağlı tohum, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıl grubunda yer alan yiyecekler, seker/bal/reçel, bisküvi ve tatlı tüketimlerinin benzer olduğu (p>0.05), eğitim sonrasında ise eğitim alan gruptaki bireylerin kırmızı et ve ürünleri (Eğitim Alan:47.36±28.81 ve Eğitim Almayan: 32.14±23.38) ile yoğurt (Eğitim Alan: 113.22±43.95 ve Eğitim Almayan:107.80±172.69) tüketimlerinin eğitim almayan gruptan anlamlı olarak yüksek olduğu (p<0.05), ancak diğer besinlerin tüketimlerinin ise yine benzer olduğu saptanmıştır. Verilen beslenme eğitiminin beslenme bilgi düzeyine olumlu etki yaptığı, ancak bu olumlu etkinin beslenme alışkanlıklarına ve tüketime yansımadığı görülmüştür. Daha iyi sonuçlar elde etmek için gelecek çalışmalarda eğitimin pekiştirici öğelerle desteklenmesinin ve belirli aralıklarla tekrarlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. (ORCID ID: 0000-0003-1736-7960)

Anahtar Kelimeler: Beslenme Eğitimi, İlkokul Çağı Çocukları, Beslenme Durumu 


Keywords: