BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mert ERKAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Osman Göktuğ KOÇAK
BESLENME ALIŞKANLIKLARININ TARİHSEL SÜREÇTE İNCELENMESİ VE SAĞLIKLI BESLENME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 
Tüm dünyada insanların beslenme tarzının geçmişten günümüze oldukça fazla değiştiğini görmekteyiz. İnsanlar toplayıcılıktan, avcı toplayıcı, tarım ve yerleşik hayata geçmesiyle birlikte beslenme yapımız ve tükettiğimiz besin öğelerinde değişimler olduğunu görmekteyiz. Günümüzde batı tarzı beslenme biçiminin tüm dünyada yaygınlaştığını görmekteyiz. Sağlık alanındaki gelişmeler ve beraberinde daha iyi bir bakım, dengeli beslenme ve yaşam beklentimizin artması, toplumların hastalıklarla daha çabuk iyileşmelerine neden olmaktadır. Beslenme yapımız ile bazı hastalıklar arasındaki ilişkilerin net bir şekilde ortaya konması insanları daha sağlıklı bir diyet yolculuğuna itmektedir. Şu anda sofralarımızda eksikliğini kabullenemediğimiz bazı besinlerin mutfak kültürümüze girişinin çok da eski olmadığını bilmekteyiz. Hiç kuşkusuz sanayi devrimi ve beraberinde getirdiği beslenme teknolojileri insan topluluklarının beslenme yapısını ve alışkanlıklarını değiştirmiştir. Bu beslenme yapımızdaki değişimlere bağlı olarak vücut boyutlarımızda da değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimlerin birçoğu hiç kuşkusuz değişen beslenme biçimimizle çok yakın bir ilişkiye sahiptir. Araştırma kapsamımız da bu yeni teknolojiler ve beraberinde yeni yaşam tarzı insanların sağlıklı bir şekilde hayatta kalmalarını ne ölçüde etkilemiştir sorusu doğrultusunda ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, geçmişten günümüze insanların beslenme alışkanlıklarını incelemektir. Çalışma doğrultusunda insanların beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve sağlıklı besinlerin insanların ve belli başlı hastalıklar için ne ölçüde önemli olduğu ortaya konarak beslenme alanında alan yazına bir yol gösterici çalışma ortaya konulması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Beslenme, Tüketim, Beslenme Alışkanlığı 


Keywords: