BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma MERT BİBEROĞLU
BARİATRIK CERRAHI SONRASI HASTALARDA KOLLAJEN KULLANIMI
 
Kollajen insanlarda en fazla bulunan yapısal proteinlerden biridir. İnsan vücudundaki tüm proteinlerin %25-35’ini oluşturmaktadır. Sertlik ve bütünlük sağlayan deri ve kemikler gibi çeşitli dokuların yapısında önemli rol oynayan kollajen, insan derisindeki proteinlerin %75’lik kısmını oluşturan en temel proteinlerdendir. Doku hücreleri arasındaki boşlukları dolduran kollajen lifleri, deride fibroblastlar tarafından üretilerek dermiste yoğun bir ağ oluşturarak deriye yapısal bütünlük kazandırmaktadır. Kollajen ve elastin ekstraselüler matriksi oluşturarak derinin yapısını, esnekliğini, parlaklığını, sıkılığını ve yumuşaklığını sağlamaktadır. Obez hastaların cildinde ve kollajen yapısında önemli fiziksel ve metabolik değişiklikler görülmektedir. Özellikle bariatrik prosedürler morbid obezite için en başarılı ve gittikçe önem kazanan tedavilerdir. Obezite ile ilişkili komorbiditelerin klinik ve laboratuvar parametrelerinde belirgin iyileşme sağlamaktadır. Ayrıca bariatrik cerrahi sonrası derinin elastikiyetinde azalma ve ağırlık kaybının ilerlemesine bağlı olarak da cilt turgorunda belirgin klinik bozulma gözlenmektedir. Yapılan çalışmalarda bariatrik cerrahi geçirmiş hastaların cilt dokusunun kollajen yapısında bazı anormallikler tespit edilmiştir. Ekstraselüler matriks incelendiğinde, normal cilt dokusuna göre daha gevşek bir yapıda olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kollajen demetlerinin kalınlığında belirgin bir azalmayla birlikte düzensiz, ince ve bozulmuş bir kollajen ağı gösterilmiştir. Bu yüzden postbariatrik cerrahi hastalarında kollajenin yapısal kompozisyonu ve moleküler organizasyonunu düzensiz hale getirdiği için bu hastalardaki cilt gevşekliğini önlemek ve doğal kollajen yapımını sağlamak için kollajen kullanımı önerilmektedir. Sonuç olarak, postbariatrik hastalarda kollajen peptidleri daha kolay sindirilebildiği için önerilmektedir. Böylece dermisteki fibroblastların çoğalması ve hareketliliği uyarılıp, kollajen liflerinin yoğunluğu ve çapında bir artışa neden olarak derinin yapısal bütünlüğü sağlanmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Morbid Obezite, Bariatrik Cerrahi, Kollajen, Deri 


Keywords: