BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Deniz DİLBAZ, Şerife VATANSEVER
ANTRENMAN ŞİDDETİNİN İSKELET KAS HİPERTROFİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
İskelet kası enine kesit alanının artışı kas hipertrofisi olarak adlandırılmaktadır. İskelet kası hipertrofi artışı, kas kuvveti artışı sağlaması yanında vücut görünümü ve beden algısını da iyileştirmesi nedeni ile son yıllarda fitness salonlarında egzersiz yapan kişilerin büyük çoğunluğunun ana hedefi olmaktadır. Direnç antrenmanı kas kuvvetini geliştirmek ve iskelet kası hipertrofisini sağlamak için kullanılan en önemli egzersiz yöntemlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı sağlıklı yetişkin bireylerde farklı şiddetlerde yapılan direnç egzersizlerinin kas hipertrofisine etkisini araştıran çalışmaları derleyerek egzersiz şiddeti ile kas hipertrofisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmaya son beş yılda yetişkin bireyler üzerinde yapılmış ve farklı egzersiz şiddetlerinin kas hipertrofisi üzerindeki etkisini sınayan randomize kontrollü çalışmalar dahil edilmiştir. Derlemeye dahil edilen çalışmalar incelendiğinde çalışmalarda 1 TM' nin %30-90 arasındaki şiddetlerin kullanıldığı ve düşük şiddetli direnç egzersizlerinin tükeninceye kadar yapılması halinde yüksek şiddetli direnç egzersizleri ile benzer kas hipertrofisine neden olduğunu göstermektedir. Ayrıca düşük şiddetli ve yüksek şiddetli direnç egzersizlerinin antrenman kapsamlarının eşit olması durumunda benzer hipertrofi sağladığı görülmektedir. Çalışmalardan ortaya çıkan bir diğer önemli bulgu kapsamları eşit şiddetleri farklı direnç egzersizleri benzer hipertrofi yanıtları oluştururken kas kuvveti artışı yüksek şiddetli egzersizler ile daha fazla olmaktadır. Sonuç olarak egzersize yeni başlayan, yaşlı, kardiyovasküler problemi veya başka sağlık problemleri olan ve yüksek şiddetli egzersizleri tolere edemeyecek bireyler kas hipertrofisi gelişimi için düşük şiddetli, tükeninceye kadar yapılan ve/veya kapsamı yüksek direnç egzersizlerini tercih edebilirler. Bunun yanında kas hipetrofisi yanında daha yüksek kuvvet kazancı isteyen sağlıklı ve antrenmanlı bireyler yüksek şiddetli direnç egzersizleri yapabilirler. (ORCID ID: 0000-0003-1140-5823)

Anahtar Kelimeler: Antrenman Kapsamı, Antrenman Şiddeti, Direnç Egzersizi, Kuvvet, İskelet Kası Hipertrofisi 


Keywords: