BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serçin TAŞAR, Ayşe Esra TAPCI, Medine Ayşin TAŞAR
ANNELERİN EMZİRMEYİ SONLANDIRMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Araştırma, annelerin emzirmeyi sonlandırma sürecine ilişkin bilgi ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerinde 1.09.2022-1.12.2022 tarihleri arasında başvuran, 2-5 yaş arası çocuğu olan emzirmeyi sonlandırma deneyimi yaşamış 144 anneye sosyodemografik özellikleri ve emzirmeyi sonlandırma sürecine ilişkin bilgi ve uygulamaları sorgulayan sorular soruldu. Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 30,7±5,7yıl olup, %38,9’u lise mezunuydu. Annelerin %34’ünün 19-24 ay arası emzirme süresi olduğu ve %15,3’ünün 6.aydan önce ek gıdaya başladığı görüldü. Anne sütünü sonlandırmada anneler %17,4’ü aniden kestiğini, %14,5’i kademeli olarak azalttığını, %68,1’i geleneksel yöntem kullandığını belirtti. Geleneksel yöntemlerde emzirmeyi sonlandırma sürecinde annelerin en sık olarak memeye salça sürme (%20,1), memeye siyah boya sürme (%15,3), bebeğe biberon ve emzik verme (%7,6) uygulamaları kullandıkları belirlendi. Annelerin %70,1’inin ilk 15 günde emzirmeyi sonlandırmada başarılı olduğu bulundu. Annelerin emzirmeyi sonlandırmaya karar vermelerinde bebeğin iki yaşına gelmesi (%20,8), bebeğin kilo alamaması (%18,8), ek gıdalarla beslenmeye alışmasının (%6,9) önemli olduğu saptandı. Emzirmeyi sonlandırma sürecinde 13-18 ay arasını tercih eden anneler 19-24 ay arasını tercih edenlere göre emzirme sürecini sonlandırmada zorlandıklarını ifade etti ve aralarında anlamlı ilişki olduğu tespit edildi (p=0,001). Sonuç: Emzirmeyi sonlandırma sürecinde annelerin en sık olarak geleneksel yöntemler tercih ettiği ve meme tadını olumsuz etkileyecek bazı maddeler sürmek, çocuğa emzik veya biberon vermek gibi yöntemler kullandığı saptandı. Emzirmenin sonlandırılmasının sağlıklı atlatılabilmesi için toplumda kullanılan yöntemlerin sağlık çalışanları tarafından detaylı değerlendirilmesi ve bu konuda doktor ve hemşirelerin annelere bilgi ve eğitim vermeleri, danışmanlık yapmaları önemlidir. (ORCID ID: 0000-0002-1197-1000)

Anahtar Kelimeler: Anne, Emzirmeyi Sonlandırma, Geleneksel Yöntemler 


Keywords: