BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuriye KAHIR, Seray KABARAN
ANNE SÜTÜNÜN OBEZİTE GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Her yenidoğanın yaşamının ilk döneminde tüm besin ögesi ve fizyolojik gereksinimlerinin karşılandığı ilk ve tek besin anne sütüdür. Anne sütünün içerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde yenidoğan ve bebek sağlığı üzerinde çok sayıda faydası olduğunu gösteren kanıtlar mevcuttur. Anne sütünün çocukluk ve yetişkinlik döneminde obezite gelişim riskini azaltıcı bir etkisinin olduğu da çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Anne sütü bebeğin tokluk mekanizmasına etki ederek, bebeğin besin alımını kontrol edebilmesini sağlayabilmektedir. Bu sayede anne sütü ile beslenen bebeklerde yaşamın ileriki yıllarında obezite gelişim riski azalabilmektedir. Anne sütü, enerji alımının düzenlenmesinde rol oynayan hormonları da içermesinden dolayı obeziteye karşı koruyucu etki gösterebilmektedir. Bu hormonların obeziteye karşı koruyucu etkileri günümüzde tam olarak bilinmemektedir. Erken çocukluk döneminde bebeğin vücut ağırlığı artışı ile negatif olarak ilişkilendirildiğinden dolayı, anne sütünde bulunan bu hormonların obeziteye karşı koruyucu olabileceği düşünülmektedir. Bunların yanında emzirme süresinin de obezite gelişiminde önemli olduğu ve 6 ay boyunca tek başına anne sütü ile beslemenin, yaşamın ileriki dönemlerinde obezite riskine karşı koruyucu etki gösterebileceği vurgulanmaktadır. Emzirme süresinin obezite üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalarda, uzun süre (≥7 ay) emzirmenin çocukluk döneminde obezite gelişim riskinin azalması ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Günümüzdeki son teknolojik gelişmeler, anne sütü bileşiminin daha iyi tanımlanması ve anne sütünün sağlık üzerindeki hem kısa dönem, hem de uzun dönemdeki yararlı etkilerinin anlaşılması için olası mekanizmaları ortaya çıkarmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Obezite, Sağlık 


Keywords: