BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eylül KORKUT, Muhammet Turabi YERLİ
ADÖLESAN FUTBOLCULARIN BESLENME DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Beslenme durumu, bir sporcunun fiziksel uygunluğunun ve antrenmanının belirleyicilerinden biridir. Uygun besin alımı fiziksel performansı artırır, diğer yandan besin eksikliği, zayıf atletik performansa neden olur. Bir ergenin, özellikle de sporla uğraşanların yaşamı için sağlıklı ve yeterli beslenme gereklidir. Diyet alımı, beslenme bilgisi, internet, medya, genetik, çevre, antrenör, takım arkadaşları, ebeveyn, ırk, din, sosyo-ekonomi ve kültür gibi birçok faktörden etkilenir. Bu çalışmada Türkiye Futbol Altyapı Gelişim Liglerinde mücadele eden bir futbol kulübü futbolcuların beslenme davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntem ve teknikleri uygulanmıştır. Çalışma Antalyaspor Futbol Kulübü Gelişim Liginde lisanslı futbol oyuncularından araştırmaya katılmayı kabul eden yaşları 14-16 arasında, U15- U16 Gelişim Liglerinde, 20 erkek futbolcu ile yapılmıştır. Çalışma kapsamındaki görüşmelerde futbolculara “demografik bilgiler” ve “kılavuz sorular” kullanılmıştır. Çalışmanın verileri NVIVO 12 nitel araştırma yazılımı ile değerlendirilmiştir. Çalışma için yapılan görüşmeler sonucunda adölesan futbolcuların beslenme davranışlarını bireysel, ekonomik durum, internet, aile, kulüp diyetisyeni ve antrenör faktörleri etkilediği bulunmuştur. Bazı adölesan futbolcular ise canı ne isterse onu yediklerine değinmişlerdir. Adölsan futbolcular beslenme eğitimi almadıklarını ancak kulüp diyetisyeninden merak ettiklerini öğrendiklerine dikkat çekmiştir. Bu araştırmada adölesan futbolcuların beslenme davranışlarını etkileyen pek çok faktör olduğu bulunmuştur. Adölesan futbolculara ve beslenme davranışlarını etkileyen ailelerine ve antrenörlerine beslenme eğitiminin etkisi olduğu dikkate alınmalıdır. Futbol kulüplerinde diyetisyen bulunması ve kulüp kantinlerinde sağlıklı yiyecek ve içeceklerin bulunabilirliğinin artırılması da doğru beslenme alışkanlığının kazandırılması için büyük etki sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Futbolda Beslenme, Adölesan Futbolcu, Sporcu Beslenmesi 


Keywords: