BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Öznur ARDA, Hande ÖNGÜN YILMAZ
ADÖLESAN DÖNEMDEKİ KIZ ÖĞRENCİLERİN BESİN TÜKETİM DURUMUNUN VE YEME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ
 
Adölesan dönemdeki kız öğrencilerin besin tüketim durumunun ve yeme alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı-kesitsel olarak yapılan bu araştırma, İstanbul Bahçelievler Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1. Sınıfta öğrenim gören 15-16 yaş arası adölesan kız öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada adölesan kız öğrenciler ve ailelerine ilişkin genel bilgiler, üç günlük besin tüketim kaydı ve Hollanda Yeme Anketi (DEBQ) uygulanmıştır. Besin tüketim kayıtları BeBİS(Beslenme Bilgi Sistemi) ile değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için SSPS 21.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılmıştır. Verilerden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, adölesan kız öğrencilerden beden kütle indeksi BKI persantil değeri 15-85 arasında olanlar ile BKI persantil değeri 85 ve 85 üstü olanların duygusal yeme davranışının en yüksek olduğu bulunmuştur(p<0,05). Duygusal yeme davranışının baba eğitim durumuna göre değiştiği, babası üniversite mezunu olanların duygusal yeme davranışı en yüksek olduğu bulunmuştur(p<0,05). Üç günlük besin tüketim durumunun incelenmesi ile adölesan kız öğrencilerin duygusal yeme davranışı arttıkça toplam enerji, yağ, çoklu doymamış yağ, karbonhidrat miktarları artmakta iken A vitamin miktarı azaldığı görülmüştür(p<0,05). Kısıtlayıcı yeme davranışı arttıkça karbonhidrat miktarı arasında negatif yönlü zayıf ilişki bulunmuştur. Diğer miktarlarla anlamlı bir ilişki bulunamamıştır(p>0,05). Dışsal yeme davranışı arttıkça yağ, yağ yüzdesi, çoklu doymamış yağ, E vitamini tüketimi artmaktadır (p<0,05). Bu araştırmanın sonuçları, adölesan dönemdeki kızlarda duygusal yeme ve dışsal yeme davranışlarının ağırlık artışına neden olduğunu göstermektedir. Adölesan kız öğrencilerin duygusal yeme davranışı bozukluğunun aşırı yemek yemeğe sebebiyet vermesi nedeniyle bu konuda geniş kapsamlı taramalar yapılarak diyetisyenler ve psikologların işbirliği içinde çalışmaları toplum sağlığının geliştirilmesi ve yeme bozuklukları ile obezitenin engellenmesi için büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Hollanda Yeme Anketi (DEBQ), Besin Tüketimi, Yeme Alışkanlıkları



 


Keywords: